Sinh nhật 01

450.000

Bó hoa tươi gồm các loại hoa tươi:

– 20 Hồng đỏ ớt

– 15 Cẩm chướng đơn cam

– 3 Hoa sao vàng

– 5 Cúc calimero trắng

– 2 Cành Lá bạc

[Xem tiếp]